Bratislava po veľkej vode – II.

Druhá séria fotografíí z nábrežia Dunaja a starého centra Bratislavy. Okrem viditeľných známok po veľkej vode, sa tieto udalosti nepodpísali na nálade oddychujúcich ľudí.

Bratislava po veľkej vode – I.

Ani veľká voda nezastavila čulý ruch na pobreží Dunaja. Nehovoriac o turistoch v centre. Krátky fotoreport z dnešnéhno poobedia. Dunaj pomaly klesal, ľudia nakupovali, vychutnávali si chladené nápoje a turisti zase centrum hlavného mesta.

Nábrežie Dunaja

Krátky report z prechádzky po nábreží Dunaja. Počasie nebolo najvhodnejšie. Poprchalo a pofukoval studený vietor, takže som sa musel poponáhľať.

Dobrý trh na Panskej