Triatlon pre všetkých 2014

Ľudia / People

Prechádzka po korze.

Posledná nedeľa v roku 2013

Ľudia

Slavín 2013

Bratislava po veľkej vode – II.

Druhá séria fotografíí z nábrežia Dunaja a starého centra Bratislavy. Okrem viditeľných známok po veľkej vode, sa tieto udalosti nepodpísali na nálade oddychujúcich ľudí.