Bratislava po veľkej vode – I.

Ani veľká voda nezastavila čulý ruch na pobreží Dunaja. Nehovoriac o turistoch v centre. Krátky fotoreport z dnešnéhno poobedia. Dunaj pomaly klesal, ľudia nakupovali, vychutnávali si chladené nápoje a turisti zase centrum hlavného mesta.

Posted in bratislava, monochrome, streetphotography and tagged , , , .

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.